Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Χωματουργικά Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Καστοριά

Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Χωματουργικά Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Καστοριά

2385 Επισκέπτες:
Διεύθυνση: Μεσοποταμία
Περιοχή: Καστοριάς
Τηλέφωνο: 6948832211,6944695564
Κινητό: -
Τ.Κ.: 52050
Fax: 2467061556
Υπεύθυνος: ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΙ
Τηλέφωνο υπεύθυνου: -
Η επιχείρησή μας “Αφοί Κεραμιδόπουλοι “ η οποία βρίσκεται στην Μεσοποταμία Καστοριάς δραστηριοποιείται με χωματουργικές-μηχανολογικές εργασίες σε όλο τον νομό Καστοριάς και την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία . Διαθέτοντας ένα σύγχρονο στόλο μηχανημάτων , καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να αναλάβει και να φέρει σε πέρας χωματουργικές εργασίες κάθε είδους, δίκτυα κοινής ωφελείας(ύδρευσης αποχέτευσης κλπ ) καθώς και μηχανολογικές - υδραυλικές εγκαταστάσε...
2385 Επισκέπτες:

Μεσοποταμία, Καστοριάς

2385 Επισκέπτες:

Η επιχείρησή μας “Αφοί Κεραμιδόπουλοι “ η οποία βρίσκεται στην Μεσοποταμία Καστοριάς δραστηριοποιείται με χωματουργικές-μηχανολογικές εργασίες σε όλο τον νομό Καστοριάς και την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία .

Διαθέτοντας ένα σύγχρονο στόλο μηχανημάτων , καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να αναλάβει και να φέρει σε πέρας χωματουργικές εργασίες κάθε είδους, δίκτυα κοινής ωφελείας(ύδρευσης αποχέτευσης κλπ ) καθώς και μηχανολογικές - υδραυλικές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια ύδρευσης - αποχέτευσης , κατασκευές .     

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε έργα για την κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες κλπ), εκσκαφές, επιχωματώσεις, υδραυλικά έργα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εκβραχισμούς, κατεδαφίσεις,  οικοδομικά, αποχιονισμούς και όλες τις χωματουργικές εργασίες που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.

Όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε , έχουμε αναλάβει και φέρει σε πέρας ένα μεγάλο αριθμό έργων σε όλη την Καστοριά τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων έργων . 

Επικοινωνήστε μαζί μας, να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε την ιδανική λύση για όλες τις εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσετε .

Χωματουργικά Κεραμιδόπουλος 

 

 

Χωματουργικές Εργασίες  Καστοριά, Εργασίες για φωτοβολταϊκά Καστοριά, Μεταφορά Κηποχώματα - Φυτοχώματα Καστοριά, Διαρρύθμιση Εξωτερικών Χώρων Καστοριά, Εκσκαφές Καστοριά, Επιχωματώσεις Καστοριά, Απομάκρυνση Μπαζών  Καστοριά, Εκβραχισμοί Καστοριά, Εκχωματώσεις Καστοριά, Υδραυλικά Έργα Καστοριά, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Καστοριά, χωματουργικά Καστοριά, χωματουργικά Κεραμιδόπουλος 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Εργασίες για φωτοβολταϊκά
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Μεταφορά Κηποχώματα - Φυτοχώματα
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Αδρανή υλικά
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Διαρρύθμιση Εξωτερικών Χώρων
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Εκσκαφές
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Επιχωματώσεις
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Απομάκρυνση Μπαζών
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Εκβραχισμοί
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Εκχωματώσεις
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Κατεδαφίσεις
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Υδραυλικά Έργα
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Χωματουργικές Εργασίες Καστοριά - Αφοί Κεραμιδόπουλοι - Έργα για Φωτοβολταϊκά - Εκσκαφές - Επιχωματώσεις Καστοριά - Εκβραχισμοί - Υδραυλικά Έργα Μεσοποταμία Καστοριά Αποχιονισμοί
2385 Επισκέπτες:

Μεσοποταμία
Καστοριάς

Τηλέφωνο: 6948832211,6944695564

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:
Σάββατο:
Κυριακή: